Presentatie nieuw beeldmerk

26 september, 2015 transport , logo , new


Op 26 september 2015 is tijdens het bedrijfsfeest ter ere van het 20-jarig bestaan het nieuwe beeldmerk en bijhorende uitstraling gepresenteerd aan het personeel.

De van oorsprong afzonderlijke geledingen binnen Arrowline - Arrow Line Transport, B&J Logistics, Arrow Line Support - hebben zich door de jaren heen steeds meer samengevoegd en versterkt. Om die reden stappen wij af van onze separate logo's en presenteren wij ons vanaf nu onder één naam en één beeldmerk.

Samen met reclame- en internetbureau SWAT is dit traject begin 2015 ingezet wat geresulteerd heeft in de nieuwe huisstijl.

Ontstaan nieuwe logo
Om onze oorsprong niet te vergeten, refereert de zeshoekvorm, in combinatie met de kleurstelling, naar de blokomtrek van ons vorige logo. De rode vleugel daarin staat voor de vleugel van Hermes, de Griekse god van o.a. wegen, reizigers en handelaars en boodschapper van de goden. De vleugel bestaat uit drie lijnen die uitmonden in één punt. Een beeldende verwijzing naar Arrow Line Transport, B&J Logistics en Arrow Line Support die samen Arrowline vormen.